FEDER
KIT DIXITAL

Zendal

2018

Deseño e maquetación de sitios web para o grupo Zendal.

Zendal é a marca corporativa dun grupo que aglutina a seis empresas enfocadas á investigación, o desenvolvemento, a fabricación e a comercialización de produtos de alto valor engadido no ámbito da saúde (medicamentos e vacinas enfocadas á prevención de enfermidades tanto humanas como animais). Desenvolvimos o web corporativo do grupo Zendal e o de CZ Vaccines, unha das empresas integradas no grupo, expoñente europeo en saúde animal con presenza en máis de 65 países.

Categoría
Web | App
Tecnoloxía

HTML5 + CSS Wordpress

Visitar o web

zendal.com

  • Todo
  • Identidade
  • Packaging
  • Web | App
  • Gráfica
  • Editorial
  • Exposición
Nove
Identidade, Web | App
Emporium
Identidade, Gráfica, Editorial, Exposición
MBeat
Identidade, Packaging