FEDER
KIT DIXITAL

Saliendo del Tiesto

2013

Creación de marca verbal e gráfica para un proxecto persoal de biocultivo urbano en Vigo. Ana Gómez Aller, enxeñeira agrónoma e promotora do proxecto, propón saír da monotonía do asfalto, do enclaustramento urbano e volver a gozar da terra, dos seus arrecendos e sabores. Para iso convida a romper as normas, as rutinas e comezar a cambiar; algo que só se consegue “Saliendo del Tiesto”.

Categoría
Identidade, Web | App
Fotografías

David de La Iglesia

  • Todo
  • Identidade
  • Packaging
  • Web | App
  • Gráfica
  • Editorial
  • Exposición
Nove
Identidade, Web | App
Emporium
Identidade, Gráfica, Editorial, Exposición
MBeat
Identidade, Packaging