FEDER
KIT DIXITAL

Galicia Universal. A Arte Galega nas Coleccións ABANCA e Afundación

2018

Catálogo, folletos e gráfica de sala para a exposición Galicia Universal. A Arte Galega nas Coleccións ABANCA e Afundación.

Conceptualmente o libro representa as coleccións ABANCA e Afundación como un bloque de cor azul, cor corporativa das dúas organizacións e representativo dos símbolos identificativos de Galicia.

A sobrecuberta mostra unha fiestra a través da que descubrimos a arte galega nas dúas coleccións. A fiestra alude ó texto principal do libro, A Fiestra Baldeira.

Este proxecto foi Selección Anuaria 2018, na categoría de Premio Anuaria á cuberta dun libro.

Categoría
Editorial, Exposición
Fotografía

Nando Iglesias

  • Todo
  • Identidade
  • Packaging
  • Web | App
  • Gráfica
  • Editorial
  • Exposición
Nove
Identidade, Web | App
Emporium
Identidade, Gráfica, Editorial, Exposición
MBeat
Identidade, Packaging