FEDER

Conservas Gándara

2017

Conservas Gándara é unha nova marca galega que comercializa produtos gourmet de gran calidade.

O proxecto ten un gran condicionante: as conservas son unha selección de pequenas cantidades de produtos de distintos produtores, o que obriga a utilizar os envases de cada produtor.

A solución gráfica proposta foi vestir os envases coa «pel» do produto fresco e deixar ver o produto, cando é posible, ou representalo coa súa fotografía.

Categoría
Packaging
Fotografía

Nando Iglesias