FEDER
KIT DIXITAL

Ezpeleta

2015

O grupo Ezpeleta, que comezou en 1935 como unha fábrica de paraugas, é agora unha multinacional e un dos principais fabricantes de mobles de exterior, parasois e paraugas a nivel global. Deseñamos e desenvolvemos para eles dous sitios web (o do grupo e un adicado soamente ós paraugas), así como uns pasquíns para promocionar o lanzamento e un folleto corporativo do grupo.

Categoría
Web | App, Gráfica
Tecnoloxía

Woocommerce, Wordpress

  • Todo
  • Identidade
  • Packaging
  • Web | App
  • Gráfica
  • Editorial
  • Exposición
Nove
Identidade, Web | App
Emporium
Identidade, Gráfica, Editorial, Exposición
MBeat
Identidade, Packaging