FEDER
KIT DIXITAL

SERVIZOS

 • Marca

  • Auditoría e diagnóstico
  • Estratexia e arquitectura de marca
  • Deseño de marcas de alto rendemento

 • Web

  • Webs e Apps
  • Posicionamiento SEO e ASO
  • Xestión de redes sociais

 • Gráfica

  • Soportes impresos
  • Sinalética e sistemas de iconas
  • Deseño editorial

 • Comunicación

  • Plan de comunicación
  • Eventos
  • Patrocinios

 • Embalaxes

  • Envases
  • Embalaxes
  • Produto

 • Espazos

  • Exposicións
  • Stands
  • Contornos corporativos

 • Vídeo

  • Corporativo e de produto
  • Reportaxe
  • Gráfica animada

 • Fotografía

  • Corporativa e de produto
  • Reportaxe

ALGÚNS CLIENTES