FEDER
KIT DIXITAL

Que é o programa
Kit Dixital?

O Kit Dixital é unha iniciativa do Gobierno de España dirixido a pemes e persoas autónomas que ten como obxectivo subvencionar a implantación de solucións dixitais para conseguir un avance significativo na dixitalización da túa empresa.

Evoluciona e mellora o teu negocio dándolle visibilidade no mundo dixital.
Máis información

Programa Kit Dixital financiado polos fondos Next Generation do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia

A quen vai dirixido
este programa?

REQUISITOS

  • Ser unha pequena empresa, microempresa ou persoa autónoma.
  • Cumprir os límites financeiros e efectivos que definen as categorías de empresas.
  • Estar en situación de alta e ter a antigüidade mínima que se establece por convocatoria.
  • Non ter consideración de empresa en crise.
  • Estar ao corrente das obrigacións tributarias e fronte á Seguridade Social.
  • Non estar suxeita a unha orden de recuperación pendente da Comisión Europea que declarara unha axuda ilegal e incompatible co mercado común.
  • Non incorrer en ningunha das prohibicións previstas no artigo 13.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.
  • Non superar o límite de axudas de minimis.
Saber máis

BONOS DIXITAIS

As axudas materialízanse en “Bonos Dixitais” dependiendo do segmento ao que pertence a túa empresa.

Deberás consumir o bono na contratación dunha ou varias solucións de dixitalización, das cales nós ofrecemos catro variantes: sitio web, comercio electrónico, redes sociais e posicionamento SEO.

SEGMENTO IMPORTE DO BONO
Segmento I*

Pequenas empresas de 10-49 empregados.

ata 12.000€
Segmento II**

Pequenas empresas ou microempresas de 3-9 empregados.

ata 6.000€
Segmento III***

Pequenas empresas ou microempresas de 0-2 empregados ou persoas en autoemprego.

ata 2.000€

* A primeira convocatoria é do 15/03/2022 ata o 15/03/2023
** A segunda convocatoria é do 02/09/2022 ata o 02/09/2023
*** A terceira convocatoria é do 20/10/2022 ata o 20/10/2023

Que solucións
ofrecemos en Desoños?

En Desoños axudámoste a atopar a solución que mellor se adapte ás necesidades da túa empresa. Estamos aquí para asesorarte e ofrecerte os nosos servizos de forma totalmente personalizada.

01. SITIO WEB CORPORATIVO

Categoría 1: Sitio web e presenza en internet

Serviráche de escaparate para expor toda a información que o teu público obxectivo necesita saber para contratar os teus servizos. Cada vez son máis as persoas que toman unha decisión en base á presenza online que ten unha empresa, necesitarás estar ahí para brindarlles a oportunidade de coñecerte.

Expansión da presenza en Internet da peme mediante a creación dunha páxina web e/ou prestando servizos que proporcionen posicionamento básico en internet.

A continuación amósanos os requisitos básicos que cumprirá a túa web:

– Dominio: alta de dominio novo para a peme beneficiaria durante un prazo mínimo de doce meses. A titularidade do dominio será na súa totalidade da peme.

– Hosting: aloxamento da páxina web desenvolvida durante un prazo mínimo de doce meses.

– Deseño da páxina web: estrutura web cun mínimo de 3 páxinas ou apartados. Considéranse páxinas ou apartados dunha web, elementos tales como: páxina de inicio (Landing Page), presentación da empresa, descrición de produtos, datos de contacto, formulario de contacto, mapa do sitio (sitemap), etc.

– Web responsive: as páxinas web deseñadas adaptaranse para ser funcionais en todo tipo de dispositivos.

– Accesibilidade: o deseño cumprirán cos criterios de conformidade de nivel AA das Pautas WCAG-2.1.

– Autoxestionable: proverase unha plataforma de xestión de contidos para o beneficiario, de maneira que sexa autónomo á hora de modificar o contido das súas páxinas web, sen a necesidade de recurrir ao soporte da empresa provedora.

– Posicionamento básico en internet: Posicionamento da información básica do negocio, contacto e perfil da empresa nos principais sites, redes de negocio ou directorios de empresas e profesionais.

– Optimización da presenza en buscadores (SEO básico): Análise de palabras clave, SEO On-Page de 2 páxinas ou apartados, indexación e xerarquización do contido.

Rango de prezo da solución:
de 2.500 a 3.500€ según necesidades do cliente

Axuda máxima concedida:
ata 2.000€ (para todos os segmentos)

02. TENDA ONLINE

Categoría 2: Comercio electrónico

Poderás vender os teus produtos de forma segura, atractiva e intuitiva. Creando o teu e-commerce non terás que preocuparte por horarios nin ubicación, os clientes aparecerán grazas a un bo posicionamento e se quedarán pola facilidade e comodidade de navegación que lle outorgaremos o teu sitio web.

Creación dunha tenda online de compraventa de produtos e/ou servizos que use medios dixitais para seu intercambio.

A continuación amósanos os requisitos básicos que cumprirá a túa web:

– Creación da tenda online ou E-Commerce e alta do catálogo de produtos: produción dun catálogo mediante o alta, importación ou carga dos produtos ou artigos da peme. O número de referencias ao cargar por Desoños será dun máximo de 100 referencias de produtos, salvo que a peme non dispoña deste número, que nese caso poderá ser menor.

– Métodos de pago: configuración e integración dos métodos de pago.

– Deseño Responsive: a solución de E-Commerce deseñada adaptarase para ser funcional en todo tipo de dispositivos.

– Accesibilidade: O deseño debe cumprir con criterios de conformidade de nivel AA das Pautas WCAG-2.1.

– Posicionamento básico en internet: Posicionamento da información básica do negocio, contacto e perfil da empresa nos principais sites, redes de negocio ou directorios de empresas e profesionais.

– Optimización da presenza en buscadores (SEO): Análise de palabras clave, análise da competencia, SEO On-Page de 2 páxinas ou apartados, indexación e xerarquización do contido e informes trimestrais de seguimento.

– Autoxestionable: deberase prover unha plataforma de xestión de contidos para ó beneficiario, de maneira que sexa autónomo á hora de modificar o contido das súas páxinas web, sen a necesidade de recurrir ao soporte da empresa provedora.

– Formas de envío: configuración e integración de métodos de envío dixital e físico dos produtos comercializados polo beneficiario na tenda online.

Rango de prezo da solución:
de 3.500 a 4.500€ según necesidades do cliente

Axuda máxima concedida:
ata 2.000€ (para todos os segmentos)

03. MEDIA PLAN E XESTIÓN DE REDES SOCIAIS

Categoría 3: Xestión de redes sociais

As túas redes sociais servirán para cumprir os obxectivos marcados e fortalecer túa imaxe de marca. Para iso, necesitarás un plan estratéxico no cal estableceremos unhas liñas de acción e túas necesidades tanto visuais como de contido. Tras súa aplicación, analizaremos os resultados obtidos e aplicaremos melloras.

Promocionar as empresas beneficiarias en redes sociais.

– Social Media Plan: definición e implantación dunha estratexia de redes sociais alineada coa misión e visión da peme, que sexa relevante e conecte cos potenciais clientes, e fidelice a aqueles usuarios que xa o sexan.

– Monitorización de redes sociais: monitorización e control periódico a través de métricas de referencia do impacto das accións, para cuantificar os resultados e comprobar si se están cumprindo os obxectivos marcados na estratexia.

– Optimización da rede/Auditoría Social Media: análise dos diferentes canais sociais para poder optimizar o rendemento.

– Xestión dunha rede social: administración do perfil/usuario da peme en, polo menos, unha rede social.

– Publicación de posts semanais: publicación por parte do axente dixitalizador dun mínimo de 4-8 entradas (posts) mensuais.

Rango de prezo da solución:
de 2.760 a 3.960€ según necesidades do cliente

Axuda máxima concedida:
ata 2.500€ (para o segmento I e II)
e ata 2.000€ (para o segmento III)

04. POSICIONAMIENTO SEO

Categoría 4: Presenza avanzada en internet

Optimiza o teu web de forma que o teu público obxetivo o atope a través dunha simple procura, posicionándoo nos primeiros postos dos motores de busca.

Promocionar as empresas beneficiarias en redes sociais.

– Posicionamento básico na internet: a solución deberá posicionar a información básica do negocio, contacto e perfil da túa empresa nos principais sites, redes de negocio ou directorios de empresas e profesionais.

– Análise de palabras chave: Xestión, procura e análise de palabras chave co fin de desenvolver estratexias útiles para que os buscadores clasifiquen o contido e axuden aos usuarios para atopar resultados relevantes para as súas consultas.

– Análise da competencia: a solución inclúe unha análise mensual da competencia para informarche da túa situación fronte a outros competidores.

– SEO On-Page: a solución debe ofrecer un servizo mínimo de dúas páxinas ou apartados SEO on-Page, optimizando a estrutura e o contido interno para mellorar a posición natural da túa peme en buscadores, así como a indexación e xerarquización do contido.

– SEO Off-Page: a solución deberá prover este servizo, que conlevará a execución de accións fose da contorna do sitio web para mellorar o teu posicionamento orgánico.

– Informes mensuais de seguimento: a solución inclúe un reporte mensual dos resultados das accións executadas para xerar consciencia da evolución e a repercusión das mesmas na presenza na internet do teu negocio.

Rango de prezo da solución:
según necesidades do cliente

Axuda máxima concedida:
ata 2.000€ (para o segmento II e III)

Tes dúbidas ou necesitas
máis información?

Podes escribirnos a

desonhos@desonhos.gal

ou chamarnos ao:

+34 986 470 507

Tamén podes consultar a web oficial do programa Kit Dixital:

https://acelerapyme.es/kit-digital